สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
 
การสมัครเข้าศึกษา
- ก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร ควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
- ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น (เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้)
- ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร

 
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
1. กรอกข้อมูลการสมัคร On-line (ภายในวันที่ 20 ต.ค. 58) ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือที่เป็น Windows Phone
การแก้ไขข้อมูลการสมัคร
ให้ผู้สมัครใช้ปากกาแดงแก้ไขในใบสมัครที่พิมพ์ออกมา และลงชื่อกำกับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 0-4422-3581  โทรสาร 0-4422-3580

เกี่ยวกับวิธีการสมัคร
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-4422-3014 ถึง 5 หรือ 0-4422-3025 ถึง 6  โทรสาร 0-4422-3010

มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-4422-3020 หรือ 0-4422-3018