มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่อยู่: 111 , ถนนมหาวิทยาลัย , เมือง ,จ.นครราชสีมา , ประเทศไทย ,3000
โทรศัพท์:044 223 000
 

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ที่อยู่: อาคารวิชาการ 1  เลขที่  111 , ถนนมหาวิทยาลัย , เมือง ,จ.นครราชสีมา , ประเทศไทย ,3000
โทรศัพท์:044 223 583