การรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

การรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
10 ธ.ค. 64 – 6 ม.ค. 65
ประกาศและคุณสมบัติ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissio…/pr/2565/84/84_65.pdf