ขอแสดงความยินดีกับทันตแพทย์หญิงวรรณวลี จินดามัง บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 ในโอกาสได้รับรางวัล ‘’ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม’’

    สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทันตแพทย์หญิงวรรณวลี จินดามัง บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 ทันตแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน
    ในโอกาสได้รับรางวัล ‘’ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม’’ เป็นโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึก จากกองทุน ศ.อิศระ – ทพญ.ขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ
    โดยรางวัลนี้มอบให้ผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยมแก่บัณฑิตจบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทันตบุคลากรยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ