ขอแสดงความยินดี กับทันตแพทย์หญิงเกื้อกูล ประกอบกิจ บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดี
กับทันตแพทย์หญิงเกื้อกูล ประกอบกิจ บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1
ทันตแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยแถลง
ในโอกาสเข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณและเข็มกลัดล็อกเก็ตสมเด็จฯ พระบรมราชชนก ของผู้ได้รับรางวัล “บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2564” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี
มอบโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก