ประมวลภาพกิจกรรม DENT SUT OPEN HOUSE 2021 “The Dental Myth : A Prologue”

ประมวลภาพกิจกรรม DENT SUT OPEN HOUSE 2021 “The Dental Myth : A Prologue” สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันอาทิตยที่ 21 พฤศจิกายน 2564 รูปแบบออนไลน์
โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วย
– กิจกรรมแนะแนวการสอบเข้าและการเรียนปีแรก การเรียนชั้นปรีคลินิก การเรียนชั้นคลินิก การทำงานเป็นทันตแพทย์ และการเรียนต่อเป็นทันตแพทย์ที่ต่างประเทศ
– กิจกรรม PBL
– กิจกรรมฐานฝึกปฏิบัติการ
และกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย
ภาพกิจกรรม