ผลการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 ในการประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ

ผลการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 ในการประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ