ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ ปี61 รอบ 5

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ >>
http://sutgateway.sut.ac.th/pr/2561/dentis/resultR5.pdf