ติดต่อเรา

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
อาคารวิชาการ
111 ถนนมหาวิทยาลัย
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-223-592
แฟกซ์ : 044-223-580

dentistry@sut.ac.th