ประกาศรายชื่อผู้ที่ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Posted

            ประกาศ รายชื่อผู้ที่ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561   **กำหนดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://goo.gl/JJjKWF

ประกาศ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

Posted

          รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  (ชำระเงิน ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61)   ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ที่ >> http://sutgateway.sut.ac.th/round3dentis2.html