ขอแสดงความยินดีกับทันตแพทย์หญิงวรรณวลี จินดามัง บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 ในโอกาสได้รับรางวัล “ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม”

Posted

    สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทันตแพทย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทันตแพทย์คณิน โสมาบุตร นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 นโอกาสได้รับรางวัล ‘’หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ รุ่นที่ 2’’

Posted

     สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]

การรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 10 ธ.ค. 64 – 6 ม.ค. 65 ประกาศและคุณสมบัติ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissio…/pr/2565/84/84_65.pdf สมัครออนไลน์ : http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/2318/ ข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

Posted

การรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นั […]

ขอแสดงความยินดีกับนายปณิธาน สนพะเนา ในโอกาสผ่านการพิจารณา เพื่อรับทุนสนับสนุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายปณิธาน สนพ […]

ผลการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 ในการประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ

Posted

ผลการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 ในการประกาศรับสมัครคัดเลือ […]

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2565 รอบ 1 Portfolio

Posted

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทย […]