การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ : Portfolio

Posted

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ : Portfolio

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปวรวรรณ ฤทธิพากร

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปวรวรรณ ฤทธิพากร ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ศัลยศาสตร์ช่องปาก) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) จำนวน 3 อัตรา

Posted

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564 รายละเอียดประกาศและลิงค์รับสมัคร https://recruit.sut.ac.th/SUT_Recruit_Sys/Default/JobDetail สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 044-223592

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ ปี61 รอบ 5

Posted

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ >> http://sutgateway.sut.ac.th/pr/2561/dentis/resultR5.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ที่ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Posted

            ประกาศ รายชื่อผู้ที่ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561   **กำหนดทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://goo.gl/JJjKWF

ประกาศ เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

Posted

          รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  (ชำระเงิน ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61)   ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ที่ >> http://sutgateway.sut.ac.th/round3dentis2.html