ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทันตแพทย์คณิน โสมาบุตร นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 นโอกาสได้รับรางวัล ‘’หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ รุ่นที่ 2’’

     สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทันตแพทย์คณิน โสมาบุตร นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     ในโอกาสได้รับรางวัล ‘’หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ รุ่นที่ 2’’ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ
     โดยรางวัล ‘’หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์’’ เป็นการรำลึกถึง ท่านอาจารย์หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ผู้ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ขึ้นในประเทศไทย และเป็นการยกย่อง เชิดชูนักศึกษาทันตแพทย์ผู้มีความเป็นเลิศในทุกทางขณะเล่าเรียน ที่มีผลการเรียนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ มีน้ำใจ และมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และวงการทันตแพทย์สืบต่อไป